Tuulivoimaa rakennettaessa tilaajan tulee ottaa huomioon paitsi kokonaiskustannukset, myös voimaloiden perustuspaikkojen valinta. NCC:n aluejohtaja Mikko Niinimaa korostaa, että tärkein huomioitava seikka kuitenkin on paikan tuulisuus. Myös toisten tuulivoimaloiden pitää olla riittävän kaukana.

On huomioitava lukuisia asioita riippuen siitä, ostaako tilaaja valmiiksi kehitetyn puiston vai kehittääkö puiston itse. On tärkeää kartoittaa jo olemassa olevat tieverkostot sekä sähkölinjat ja niiden kapasiteetti. Teiden tulee olla geometrialtaan ja kantavuudeltaan riittäviä. Optimaalisella sijainnilla minimoidaan tie- ja kaapelimetrit sekä perustamisen kustannukset.

Niinimaa muistuttaa, että myös luontoarvoihin tulee kiinnittää huomiota. Näihin on tilaaja tavallisesti jo etukäteen teettänyt selvityksiä. Karttoihin on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet, jotka pyritään kiertämään. Luonto pyritään myös muulla tavoin jättämään mahdollisimman koskemattomaksi.

 

Luotettavan toimittajan valinta tärkeää

Prosessi puiston valmistelussa on huomattavasti pidempi kuin rakentamisaika. Tilaaja tilaa samaan aikaan voimalat voimalatoimittajalta ja infran rakentajalta. Ennen ensimmäisten voimalan osien toimitusta valmiina ovat perustukset ja infra.

– Meidän toimituslaajuuteemme kuuluvat työt suunnitteluineen. Teemme suunnittelua tilaajalle puiston kehitysvaiheessa ja annamme samalla kustannustietoa. Urakkakohteen suunnittelu sisältää teiden, kenttien ja perustusten maarakennussuunnittelun, perustuksen suunnittelun ja mitoituksen, sähkösuunnittelun ja mitoituksen, sekä VJV- prosessin sähköverkkoyhtiön vaatimusten mukaisesti.

Niinimaan mukaan fyysiset työt aloitetaan puuston poistolla ja teiden rakentamisella. Teiden rakennusten jälkeen perustuksille tehdään pohjat ja nostokentät. Perustusten valamisen jälkeen perustukseen asennetaan kaapelit ja tietoliikennekuidut. Niiden asennus jatkuu sähköasemalla asti. Perustuksen, teiden ja kenttien laatu tulee todistaa dokumentoiduilla laatumittauksilla voimalatoimittajalle ennen voimalan asennusta.

– Sähköaseman, muuntajan ja infran laatu todistetaan dokumentoidusti voimalatoimittajalle sekä myös tilaajalle. Voimalan asennuksen jälkeen voimalat kytketään. Voimalatoimittaja asentaa ja testaa voimalan ja alkaa tuottaa sähköä. Aikataulut ovat tiukat, joten toimittajan tulee olla luotettava. Teemme sen minkä lupaamme.

 

Lue lisää: ncc.fi