– Valmisteilla on kemikaalien liisaukseen liittyvä hanke. Hankkeessa tutkitaan keinoja, joilla kemianteollisuus saataisiin siirtymään palveluliiketoimintaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, kuinka suomalaiset yritykset voivat luoda uutta arvoa ymmärtämällä globaaleja liiketoimintamahdollisuuksia, joita tulee liisauskonseptin kautta, selventää Antikainen.

Hän kertoo, että palveluntuottaja voi tarjota asiakkaalleen kemikaalien myynnin lisäksi esimerkiksi kemikaaleihin ja öljyyn liittyvää ennakoivia kunnossapito- sekä muita lisäpalveluita. Siinä vaiheessa, kun olemassa olevat yritykset alkavat muokata omia prosessejaan liisauskonseptimalliin sopivaksi, ollaan Antikaisen mukaan isojen muutosten äärellä. Siirtyminen tuotteiden myynnistä palveluiden tarjoajaksi edellyttääkin, että yrityksen liiketoimintamalli sekä prosessit on mietittävä uudelleen.

– Palvelun tarjoaja voi huolehtia myös kemikaalien kuljetuksesta asiakkaan tarpeen mukaan. Kun esimerkiksi asiakkaan öljyn määrä laskee tietyn verran, uusi öljytoimitus tuodaan ilman erillistä tilausta, selventää Antikainen.

– Näin kemikaalien ostajayritys saa liisauspalvelumalliin siirtymällä sekä suoria säästöjä että epäsuoria, pidemmän aikavälin säästöjä. Palvelumalli voi myös syventää palvelun tuottajan ja asiakkaan välistä yhteistyötä.

Ajatus kemikaalien jatkohyödyntämisestä on Antikaisen mukaan monella toimialalla vielä uusi. Öljyn ja muiden kemikaalien mahdollisuuksia kiertotaloudessa ei vielä yrityksissä osata hyödyntää riittävän tehokkaasti.

–Yrityksissä ei ole vielä tarpeeksi tietoa ja ymmärrystä siitä, kuinka kemikaalien liisauspalvelumalliin siirtyminen hyödyttää paitsi palvelun tuottajaa ja asiakasta sekä myös ympäristöä.

Digitalisaation ja IoT-ratkaisujen kehittymisen myötä yritykset joutuvat miettimään liiketoimintaansa monilta osin uudelleen. Silloin on hyvä tilaisuus pohtia myös, kuinka  liisauskonseptissa voidaan tarjota uusia älykkäitä toimintoja, kuten öljytankin lämpötilan seuraamista, huoltotoimien ennakointia ja ongelmista hälyttämistä osana palvelua.