”Ohjelman painopistealueita ovat energia- ja materiaalitehokkuus, uudet liiketoimintamallit, biotalous ja biomateriaalit sekä kierrätys ja uudelleenkäyttö.”

Ohjelman avulla haetaan innovaatioita, jotka parantavat merkittävästi materiaali-, resurssi- ja energiatehokkuutta sekä luovat pohjaa uudelle kansainväliselle liiketoiminnalle ja investoinneille.

– Ohjelman painopistealueita ovat energia- ja materiaalitehokkuus, uudet liiketoimintamallit, biotalous ja biomateriaalit sekä kierrätys ja uudelleenkäyttö. Tähän mennessä on rahoitettu sata yrityshanketta ja ohjelmassa on mukana 2 600 yritystä ja liiketoiminnan kehittäjää, kertoo Tekesin ohjelmapäällikkö Jyri Arponen.


Kiinteistöjen energiatehokkuus

Yksi osallistuneista yrityksistä on Arealtec, jonka tavoitteena oli kehittää energiatehokkaiden hankkeiden palvelumalleja, jonka avulla voitaisiin parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta järkevästi.

– Meidän kehittämämme energiansäästömalli on viisiportainen. Analysoimme rakennuksen lähtötiedot ja teemme alustavan energiasäästöjen arvioinnin. Sen jälkeen auditoimme kiinteistön, suunnittelemme tarvittavat toimenpiteet sekä laskemme energiasäästöt. Tämän jälkeen kilpailutamme ja toteutamme hankkeen. Viimeisellä portaalla varmistamme kiinteistön säästöt ja olosuhteet etäkäyttöpalveluidemme avulla, liiketoimintajohtaja Isto Hietanen kertoo.
Arealtec keskittyy etenkin taloteknisiin järjestelmiin ja niiden modernisointiin. Jäähdytys, lämmitys ja ilmanvaihto ohjataan energiatehokkaiksi, jolloin suurissa toimistorakennuksissa voi syntyä huomattaviakin säästöjä. Esimerkiksi 10 000 neliön suuruisessa kiinteistössä voidaan vuositasolla puhua 60–70 000 euron säästöstä.


Ympäristönäkökohtia liiketoiminnassa

Ohjelman ideana on myös kehittää toimintamallia, jossa innostetaan kasvuyrityksiä sisällyttämään ympäristönäkökohtia liiketoimintaansa.

– Oma, liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä ajatuksemme istui hyvin Tekesin teemaan. Ydinajatuksenamme oli kehittää uudentyyppistä, vahvasti myös verkostoitumiseen tukeutuvaa energiatehokkuuden eManager -palvelukonseptia koska aiemmin olimme tehneet lähinnä projektiluonteisia hankkeita, joilla oli alku ja loppu. Nyt halusimme kehittää toimintaamme enemmän palveluliiketoiminnan suuntaan, Rejlersin avainasiakaspäällikkö Juha Liikanen kertoo.

Yritys lähti suunnittelemaan uudentyppistä palvelua, jossa kaikki konserniin kuuluvat maat toimivat itsenäisesti, mutta samalla konseptilla. Toimintatapoja yhtenäistettiin, luotiin synergiaa ja toiminnan tueksi tuotiin kaikille samat tietojärjestelmät.

– Energiatehokkuuden kokonaisvaltainen johtaminen on ollut yrityksille haastavaa, koska tieto on usein pirstaleista. Laitteiden ja järjestelmien välisiä eroja on vaikea vertailla, ja silloin on vaikeaa tehdä ostopäätöksiä. Käytämme eManager -järjestelmää ja kartoitamme ensin hankkeen, tuotteen ja konseptin. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa jäsentelemme ongelmat, hankimme verkostostamme ratkaisut eri tarpeisiin ja käytämme sellaisia toimittajia, joilla on jo laadullista näyttöä, Liikanen sanoo