Teknologiateollisuus ry ajaa elektroniikka- ja sähköteollisuuden, kone- ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuksen tietoteknistä sekä suunnittelua- ja konsultointia toimijoiden eduksi. Keskeinen tavoite on edistää alan kilpailukykyä ja kansainvälistymistä.

Suomi on kone- ja laitevalmistajien maa. Suurin osa konepajoista on pieniä. Digiteknologia luo alalle kasvun mahdollisuuksia ja lisäarvoa tuotantoon.

– Pyrimme edistämään kestävää kasvua ja yritysten kansainvälistymistä Aktivoimme jäseniämme entisestään hyödyntämään kiertotalouden ja digitaalisuuden mahdollisuudet, kiertotalouden asiantuntija Jouni Lind Teknologiateollisuudesta kertoo.

Terästeollisuudelle kiertotalous luo entisestään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Metallisten tuotteiden ja komponenttien elinkaarta saadaan tehostettua kiertotalouskonseptein.

 

Palvelumyynti kasvaa

Merkittävänä askeleena Lind näkee palvelumyynnin lisäämisen. Se tarkoittaa sitä, että laitteiden digitaalisella seurannalla eli teollisella internetillä saadaan tietoa koneen tai laitteen kunnosta ja huoltotarpeista.

Palvelu on käytännössä esimerkiksi sitä, että huolto optimoidaan sensoreista saatavaan tietoon perustuen. Moduuleilla vaihdetaan elinkaarensa lopussa oleva osa uuteen ja samalla päivitetään uuteen. Vanhojen laitteiden ja koneiden uudelleenvalmistus on myös erinomainen esimerkki kiertotalouden kannattavasti liiketoimintakonseptista. Valmistaja ottaa koko koneen tai sen osan takaisin huoltoon ja tehdaskunnostaa sen edelleen uusiokäyttöön.

 

Verkostoidu eri toimijoiden kanssa

Eri toimialojen verkostoituminen ja yhdessä tekeminen ovat kiertotaloudessa tarpeen ja tervetullutta. Lindin mukaan kiertotalouden toimintatapaa pitää yrityksen tuoda aktiivisesti esille ja hakea uusia, eri toimialojen kumppaneita yhteistoimintaan. Omista tavoitteistaan ja osaamisestaan kannattaa kertoa avoimemmin ja samalla markkinoida omia kiertotaloustuotteita ja palveluita.

Erinomaisena esimerkkinä eri toimialojen yhteistyöstä ja uudistumisesta ovat moottorihotellit. Tehtaissa on monenlaisia pumppuja, joiden kunnossapito voidaan ulkoistaa moottorihotelleille. Älyteknologialla pumpun tilaa voidaan arvioida etänä, ja huoltovaiheessa uusi pumppu toimitetaan vanhan tilalle. Palvelu tuo kustannussäästöjä ja tehokkuutta kaikille.