Käytössä on paperi- ja sellutehtaiden kuitu- ja sekalietteitä, jotka jalostetaan maanparannustuotteiksi. Teollisessa valmistuksessa syntyy sivutuotteita, joiden hyöty muuttuu haitaksi ilman jalostusta. Humuspehtoori Oy on erikoistunut ratkaisemaan sivuvirtojen käsittelyn ja tuotteistamisen kokonaisvaltaisesti ja ympäristöystävällisesti.
Maanparannustuotteiden valmistuksessa käytetään teollisuuden sivuvirtojen lisäksi kompostoitua hevosen- ja broilerinlantaa, tuhkaa sekä kierrätyskipsiä, jotka tehostavat osaltaan ravinnekiertoa. Tuotteet parantavat maan kasvukuntoa, sitovat hiiltä, vähentävät peltojen ravinnepäästöjä ja sijoittavat siten teollisuudessa ja maataloudessa syntyvät orgaaniset massat hyötykäyttöön.

 

Pitkäaikainen kehitystyöjatkuu edelleen

Yrityksen toimintaa kehitetään aktiivisesti ja tuotekehitystyötä tehdään uusien massojen ja lopputuotteiden parissa. Kehitystyön tavoitteena ovat erilaisten massojen ja kompostien riskitön ja tehokas käyttö.

Yhdyskuntalietteen käyttö ruuantuontapelloilla on puhuttanut viime aikoina koko Suomessa. Suuret viljanostajat eivät hyväksy yhdyskuntalietettä käytettäväksi tuotteidensa lannoituksessa. Yhdyskuntalietettä syntyy 1Milj. tonnia vuodessa ja käyttökohteita on enää rajoitetusti, viherrakentaminen ei pysty nielemään koko määrää. Humuspehtoorilla on asiaan hiilipäästöjä vähentävä, kiertotalouden mukainen ja valtakunnallinen ratkaisu olemassa. Ongelman hoitamiseksi tarvitaan selkeä kannanotto päättäjätasolta sekä uusia yhteistyökumppaneita ja sijoittajia hankkeeseen mukaan.

 

Pitkä historia ja vankka kokemus luovat hyvän pohjan jatkolle

Entisen toimitusjohtajan Reino Mantsisen tytär Suvi Mantsinen on johtanut vuodesta 2014 Humuspehtoori Oy:tä. Hän luottaa yrityksen hyvään perustaan ja tietotaitoon teollisuuden ja maatalouden kehityksen mukaisissa haasteiden ja mahdollisuuksissa. Yrityksen toimipaikka on Pälkäneellä, jossa käsittelykapasiteetti on 37 000 tn. Toiminta on laajenemassa Janakkalaan, Tampere- Helsinki moottoritien läheisyyteen. Tämä mahdollistaa useamman tuotantosuunnan käynnistämisen.

 

050 465 1191 • suvi.mantsinen@humuspehtoori.fiwww.humuspehtoori.fi