Tuntuuko siltä, että nykyinen maailmanmeno käpertyy suojelemaan vanhoja toimintamalleja ja liukuhihnahommia?

Toisinkin voi olla. Kiertotalouden edelläkävijät, kuten yritykset, voivat tarjota toivoa ja suuntaa kohti kestävää taloutta ja talouskasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen.

Kiertotalous on uudenlainen talouden malli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Yritysten liiketoiminnan ansaintalogiikka ja tuotto perustuvat pääosin palveluiden tarjoamiseen eikä tuotteiden myyntimäärien maksimointiin.

Uuden tulevaisuuden luomisessa ratkaisevassa asemassa ovat ammattilaiset, asiantuntijat ja päätöksentekijät. Osaamista syntyy koulutuksella, jonka merkitys korostuu esimerkiksi materiaalikehityksessä: alusta alkaen tähtäin pitää olla helpossa ja kannattavassa materiaalien uudelleenkäytössä. Suomen koulutusasteiden pitää pystyä tarjoamaan kiertotalouden opintokokonaisuuksia, jotka palvelevat kaikkien alojen opiskelijoita.

 

Tehokkaiden tapojen omaksujalle tarjolla globaalit markkinat

Edelläkävijäyritykset ovat havahtuneet vastaamaan siihen muutokseen, joka johtuu fossiilisten polttoaineiden ja neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentämisestä sekä ylikulutuksesta irrottautumisesta. Globaalit markkinat ovat avoinna edelläkävijöiden ratkaisuille, sillä nykyiset toimintamallit ovat tehottomia niin talouden kuin ympäristönkin näkökulmasta. Hukkaa ja jätettä syntyy, sillä materiaaleja käytetään usein vain kerran.

”Uuden tulevaisuuden luomisessa ratkaisevassa asemassa ovat ammattilaiset, asiantuntijat ja päätöksentekijät.”

Suomi laati viime vuonna ensimmäisenä maana maailmassa toimintaohjelman kohti kiertotaloutta. Tavoitteena on synnyttää kotimarkkinoille esimerkkejä kokonaisratkaisuista, joita monistamalla ja suurentamalla voitaisiin viedä maailman markkinoille. Menestystarinoita tarvitaan nostamaan kiertotalous Suomen yhdeksi maabrändin kärkiteemaksi. Se lisäisi Suomen vetovoimaisuutta ja houkuttelisi uusia investointeja ja osaajia.

Maabrändin tueksi Sitra järjesti yhteistyökumppaneidensa kanssa kansainvälisesti merkittävän World Circular Economy Forumin kesäkuussa 2017, joka kokosi yli 1600 kiertotalouden edelläkävijää miltei 100 maasta. WCEF on saamassa jatkoa ensi vuonna ulkomailla ja vuonna 2019 jälleen Suomessa.

 

Palvelut ovat uusia kuninkaita

Yritysten liiketoimintamalleissa näkyy yhä enemmän palveluiden merkityksen kasvu. Tasaista kassavirtaa huoltopalveluista syntyy, kun tuotteen omistus pysyy valmistajalla ja samalla yrityksellä on intressi kestävämpiin, helpommin korjattaviin ja kierrätettäviin tuotteisiin.

Muutos ei kuitenkaan tapahdu ilman kysynnän merkittävää muutosta. Esimerkiksi kuluttajaelektroniikkasektorilla on merkitystä mielikuvien ja käyttäytymismallien luojana. Älypuhelimet ja niiden sovellukset ovat muuttaneet käyttäytymistämme. Asioilla, joilla on keskeinen asema arjessamme, on suuri mahdollisuus vaikuttaa vaikkapa tuotteen elinkaaren pidentämiseen tai tuotteen päivittämismahdollisuuteen uuden veroiseksi. Uudenlainen toimintatapa tarjoaa menestystä, jota ei tarvitse etsiä yli sata vuotta vanhan massatuotannon tekohengityksestä.