Suomalaisille puhdas vesi on itsestäänselvyys. Sitä se ei ole maailmalla. Kuormitusta vesivarantoihin tuovat ihmisen toiminta ja muun muassa kaupungistuminen. Kun asutus keskittyy, jäteveden määrä moninkertaistuu. Maailman vesivarannot ovat jakautuneet epätasaisesti, joko sitä on liikaa tai liian vähän.

Finnish Water Forum, FWF, on suomalaisen vesiosaamisen yhteenliittymä. Sen tavoitteena on edistää vesiosaamisen asiantuntemuksen vientiä yhdessä ministeriöiden, yhdistysten, yritysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa, toimitusjohtaja Markus Tuukkanen kertoo.

 

Ihminen vesistöjen riski

Vesistöt ovat herkkä indikaattori ympäristön ekosysteemistä. Sen vuoksi teollisuuden, maatalouden ja muiden ympäristötekijöiden tasapainoinen yhteensovittaminen on välttämätöntä. Vesistöjen muutokset ovat seurausta ympäristön muutoksista – useimmiten ihmisen tekemänä.

 

Vesiosaamisen asiantuntijuus

Puhtaan veden merkitys kasvaa kaikkialla. Suomessa vesien hoitaminen, vedenkäsittely sekä teknologia ovat vientituotteita. Vesiosaaminen kiteytyy laadukkaaseen veteen.
Vesiasiantuntijuudessa tutkimus ja koulutus antavat oman pikantin lisänsä. Ilmastonmuutos tuo raskaita ongelmia, tulvat ja kuivuus lisääntyvät. Vesiasiantuntemuksella näihin ja moniin muihin haasteisiin voidaan vastata.

Teollisuuden ja maatalouden tuottamat ja kuluttama vesi voidaan hyödyntää. Asianmukaisesti käsiteltynä lietteestä saadaan biokaasua energiantuotantoon ja maanparannusainetta. Vedenkulutuksen ja veden kuormittamisen vähentäminen on globaali kysymys. Kuivakäymälät vähentävät vedenkulutusta ja kuormituksen vähentämisessä toimenpiteinä voivat olla kalaistutukset, hoitokalastus ja hapetus.

 

Yhteistyöllä synergiaetu

Pienten ja suurten toimijoiden yhteenliittymät antavat synergiaetua niin vientiin kuin kotimaiseen tuotantoon. Suomessa on paljon vesialan toimijoita, joiden keksinnöt ja osaaminen odottavat kohteita.   

Pullonkaulaksi toimijoille nousee verkostoitumisen vaikeus ja rahoituksen järjestäminen. Yhteistyötaitojen merkitys korostuu. Tutkimushankkeissa ja kehitystyöprojekteissa suomalainen pienikin toimija voi olla kumppani.

Yhteistyö ja ristiinmyynti muiden toimijoiden hyväksi ei ole meidän vahvuus. Muissa pohjoismaissa vesiasiantuntijat ovat ylpeitä omasta ja oman maan osaamisella sekä myyvät tätä innokkaasti, Tuukkanen kertoo.

Maailman vesihuoli on aito ja oikea. Suomalaisella osaamisella se on ratkaistavissa. Rohkeutta ja tahtotilaa se vaatii. Yhteisin projektein kehitystyöstä tutkimuslaitoksiin ohjattuna toiminta saadaan hyvälle mallille. Suomalaisten osaamisen lisäksi vahvuutena ovat teot puheiden jälkeen. Siihen luotetaan niin maailmalla kuin kotikonnuilla..