Lue lisää Nordean rahastoista nordeafundsmagazine.fi

Nordea Funds Oy:n toimitusjohtaja Henrika Vikman kertoo tutkimusnäytön puhuvan sen puolesta, että vastuullisella sijoittamisella ja säästämisellä voi vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeen jopa enemmän kuin henkilökohtaisilla kulutuspäätöksillä.

– Olemme tutkineet vastuullisen sijoittamisen vaikutuksia paljon, ja esimerkiksi eläkesäästöjen siirtäminen ympäristöystävällisiin ratkaisuihin sijoittavaan rahastoon näytti tuottavan moninkertaisen hyödyn verrattuna ympäristöystävällisempiin kulutuspäätöksiin, kuten matkailun vähentämiseen, Vikman avaa vastuullisen sijoittamisen merkitystä ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Vikmanin mukaan kiinnostus ympäristöystävälliseen sijoittamiseen on lisääntynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana.

– Tietoisuus sijoittajien ja säästäjien mahdollisuudesta vaikuttaa ilmastoasioihin on lisääntynyt. Samalla tulossa oleva EU-tason sääntely tekee sijoituskohteiden arvioinnista helpompaa. Yhtiöiden standardisoitu raportointi velvoittaa, mutta tekee sijoittajille vertailusta helpompaa, Vikman sanoo.


Tuottoa vastuullisesti

Nordea Funds Oy:n Ilmasto ja Ympäristö -rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden liiketoiminta keskittyy vaihtoehtoisiin energianlähteisiin, luonnonvarojen tehokkaaseen hyödyntämiseen ja ympäristönsuojeluun.

– Etsimme sijoituskohteiksi yhtiöitä, jotka kehittävät innovatiivisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Taloudellisen tuoton tavoittelun lisäksi Ilmasto ja Ympäristö -osakerahastoon sijoittaminen on tapa edistää omia arvoja ja mahdollisuus olla mukana luomassa parempaa maailmaa, Vikman sanoo.

– Ilmastoasioihin voi vaikuttaa myös Tähtirahastoihimme sijoittamalla. Tähtirahastot sijoittavat yrityksiin, joiden taloudellinen kehitys on keskimääräistä kovempi, tulevaisuudennäkymät kilpailijoita paremmat ja ympäristön sekä yritysvastuun huomioiminen erityisen hyvää, Vikman jatkaa.