– Suomessa metsien hoitoa ohjataan metsä- ja ympäristölainsäädännöllä. Tähän päälle tulevat FSC- ja PEFC-metsäsertifiointijärjestelmät ja kolmantena tukipilarina kestävyyden varmistamiseen ovat Metsänhoidon suositukset, kertoo Tapion liiketoimintajohtaja Olli Äijälä. Käytännön päätöksiä tekevät sadat tuhannet metsänomistajat, joiden tukena ovat metsäalan ammattilaiset.

Metsänhoidon suositukset on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama palvelu suomalaiselle metsätaloudelle. Suositukset on tehty Tapion johdolla laajassa yhteistyössä 25 eri organisaation voimin. Viimeisintä tutkimustietoa ja käytännössä saatua kokemusta kootaan muun muassa tutkimuslaitoksilta, metsänomistajajärjestöiltä, metsäteollisuudelta, alan yrityksiltä ja ympäristöjärjestöiltä.

– Yhdelle kohteelle sopiva tapa käsitellä metsiä ei välttämättä sovellu toiselle kohteelle, Äijälä kertoo ja jatkaa siitä, miten tarjolla on monipuolinen ”työkalupakki” metsänkäsittelyn vaihtoehtoja.  

– Tavat eivät rajoitu avohakkuuseen ja jatkuvan kasvatuksen menetelmiin.

Metsänhoito on ylipäänsä kehittynyt huimasti. Metsien kasvu on tuplaantunut 60- ja 70-luvulta, joten metsät ovat entistä merkittävämpi hiilinielu. Metsät myös varastoivat enemmän hiiltä kuin ennen.

– Myös talouteen keskittyvä metsänomistaja ottaa huomioon ekologisen kestävyyden – sen takaa laaja sitoutuminen metsäsertifiointijärjestelmiin. Esimerkiksi avohakkuualoille jätetään pysyviä säästöpuita ja puronvarsille suojavyöhykkeet. Metsänhoidon suositusten työkalupakista löytyy luonnonhoitoa painottaville laaja valikoima toimenpiteitä erilaisiin metsiin ja elinympäristöihin.

Äijälä ei itse suosi sen enempää avohakkuuta kuin jatkuvan kasvatuksen menetelmiäkään, mutta pitää tärkeänä, että koko metsänhoidon työkalupakki pidetään käytössä.

– Metsänhoidon suositukset on oiva työkalu metsänomistajalle ja se auttaa myös metsäammattilaisia neuvomaan asiakkaitaan löytämään arvoneutraalilla tavalla sen tilanteeseen parhaiten sopivan ratkaisun.

Lue lisää:

metsanhoitosuositukset.fi

Blogikirjoitus metsien käsittelytavoista ja monimuotoisuuden turvaamisesta: metsanhoitosuositukset.fi/millaista-monimuotoisuutta-loytyy-avohakkuun-ja-jatkuvan-kasvatuksen-takaa/

Biotalous.fi tarjoaa tietoa Suomen monipuolisesta biotaloudesta. Sivusto on työ- ja elinkeinoministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön palvelu kaikille biotaloudessa toimiville ja sitä tuottaa Tapio Oy.