Osa mökkien talousjätevesien käsittelystä täyttää jo lain vaatimukset. Ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Ari Kangas neuvoo noudattamaan seuraavaa marssijärjestystä kunnostusprojektissa:

  1. Ota yhteyttä siihen kuntaan, minkä alueella kiinteistö on.
  2. Olennaisia ovat sijaintiin liittyvät vaatimukset; onko rakennus alle sadan metrin päässä rannasta tai vedenhankinnan pohjavesialueella. Jos kyse on niin kutsutusta kuivan maan mökistä, jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa seuraavan suuremman remontin yhteydessä.
  3. Kun selvität mökin sijaintiin liittyviä vaatimuksia, kysy samalla onko kunta laajentamassa vesihuoltoa ja rakentamassa esimerkiksi viemäriverkostoa.
  4. Jos asuminen on vähäistä tai jätevesimäärät ovat huomattavan pieniä, esimerkiksi kantovesi ja kuivakäymälä, joista ei aiheudu pilaantumisen vaaraa, voit saada kunnan viranomaisen myöntämän poikkeuksen.
  5. Vasta, kun on selvitetty onko tarvetta tehdä mitään, ota yhteyttä suunnittelijaan. Jos tarvetta on, saneerauspalvelut kannattaa tilata heti. Määräajan lähestyessä tekijöistä tulee olemaan pulaa.
  6. Ympäristölain muutoksella ei ole vaikutusta uudisrakennuksiin, merkittäviä liennytyksiä tuli vain ennen vuotta 2004 rakennetuille kiinteistöille. Ennen 9.3.1943 syntyneet vakituisesti asuvat kiinteistönhaltijat on vapautettu järjestelmien uusimisesta.

 

31.10.2019

Kiinteistön omistajilla on kolme kesää aikaa laittaa asiat kuntoon. Tämän jälkeen kiinteistön on vastattava sijaintiinsa perustuvia lain vaatimuksia. Samalla tulevat täytettäväksi myös mahdolliset kunnan lakia tiukemmat ympäristönsuojelumääräykset.

Suurin muutos on, että muualla kuin rantojen läheisyydessä ja pohjavesialueilla tehostamista ei tarvitse tehdä enää tiettyyn päivään mennessä, vaan se määrittyy kiinteistökohtaisesti ja tulee tehtäväksi, kun kiinteistöllä tehdään muu suuri remontti.

- 31.10.2019 on myös päivä, josta alkaen kunnan myöntämä poikkeus talousjätevesien tehostamisesta antaa lisää aikaa enintään viideksi vuodeksi. Poikkeamisen perusteina ovat esimerkiksi kustannusten kohtuuttomuus, taloudelliset vaikeudet tai kuormituksen vähäisyys – kuntien kriteerit voivat vaihdella eikä kunnan ole pakko myöntää poikkeusta, muistuttaa lainsäädäntöneuvos Erja Werdi ympäristöministeriöstä.

Vaikka järjestelmää ei tarvitsisikaan uusia ennen 31.10.2019, selvitys jätevesijärjestelmästä täytyy silti tehdä.

 

Arvonnousua ja asumismukavuutta

Järkevä mökkiläinen panostaa jätehuoltoon, sillä se suojelee sekä omaa että naapurin kaivoa, uimavesiä ja alueen virkistysmahdollisuuksia.

- Jätevesijärjestelmä on tärkeää hoitaa kuntoon saman tien, jos kiinteistössä asutaan pysyvästi, vapaa-ajankäyttö on säännöllistä tai mökin aikoo myydä tai jättää perinnöksi. Samoin, jos tekee korjauksia tai parannuksia, joilla kiinteistön elinkaari pitenee, Ari Kangas sanoo.

Korjausten hintahaarukka liikkuu tuhannen ja kymmenen tuhannen euron välillä, riippuen muun muassa maastosta sekä kiinteistönomistajan tarpeista ja mökin halutusta varustelusta.

- Perusperiaate on, että jos jossain on autioituva mökki, joka ei ole rannan lähellä tai pohjavesialueella, ei kannata tehdä tuhansien jätevesiremonttia, Ari Kangas summaa.

- Mutta jos haluaa miettiä omaa ympäristöään ja kiinteistön arvoa, saa tehdä paremmin kuin laki vaatii, Erja Werdi painottaa.