Nykyään pystymme tarjoamaan turbiinien ja kattiloiden kokonaiskunnostuspalvelua. Se on osa kehittämäämme palvelutuotettamme, jolla pystymme vastaamaan asiakkaan tarpeisiin paremmin ja kustannustehokkaammin.

Turbiinit ja laitoskattilat tarvitsevat ennakoivaa kunnossapitoa. Sen avulla vältytään kalliilta odottamattomilta huoltoseisokeilta, jotka saattavat toteutua talviaikaan, jolloin lämmitystä erityisesti tarvittaisiin.

Pystymme tarjoamaan normaalin huoltotyön lisäksi erikoispalvelujamme, kuten paikan päällä ta-pahtuvaa koneistusta ja termistä pinnoitusta, joka suojaa turbiinin ja kattilan osia eroosioilta ja kor-roosiolta. Kehitämme jatkuvasti uusia pinnoitusmateriaalejamme asiakkaidemme tarpeiden mukai-sesti.

 

Telatek CorCure TE-46A – korroosiokestävyyttä jätteenpolttolaitokseen

Jätteenpolttamisen yleistyminen on nostanut kattiloiden yhdeksi kulumisongelmaksi kloorikorroosion, joka johtuu jätteen mukana tulevasta kloorista. Tämän vuoksi Telatek Service:ssa käynnistettiin vuonna 2013 kehitysprojekti, jonka tavoitteena oli kehittää aikaisempia pinnoitteita paremmin kloorikorroosiota kestävä pinnoite, jolla olisi myös erinomainen eroosiokestävyys. Projektissa tutkittiin sekä kaari- että HVOF-ruiskutettuja pinnoitteita, mutta ensisijaisena tavoitteena oli löytää kaariruiskutukseen soveltuva pinnoite. Tämä sen vuoksi, että kaariruiskuttaminen on kenttätyössä helpompaa ja edullisempaa kuin HVOF-ruiskutus. Lisäksi kaariruiskutettavat pinnoitteet ovat helpommin korjattavissa päälle ruiskuttamalla.

Projektissa tutkimusosapuolena oli VTT, jolla on vankka kokemus voimalaitosten polttoprosessien tutkimisesta. Lisäksi VTT:llä on kokemusta termisestä ruiskutuksesta useiden vuosien ajalta, joten projektin tavoitteiden kannalta se oli ideaalinen tutkimuskumppani

Kokeiden perusteella parhaaksi pinnoitteeksi osoittautui uusi CorCure TE-46A-pinnoite, jonka koostumus on NiCr-pohjainen. Kovuudeltaan se ei yllä TE-7B-pinnoitteen tasolle, mutta paremman korroosiokestävyytensä ansiosta se sopii jätteenpolttolaitoksiin erinomaisesti. Pinnoite on TE-7B:n tapaan korjattavissa päälle ruiskuttamalla, joten käytön aikainen huolto on helppoa ja voidaan kohdistaa vain kuluviin osiin.

Sondikokeen jälkeen CorCure TE-46A-pinnoitetta on ruiskutettu kahteen eri jätteenpolttolaitokseen koepinnoitukset. Kummassakin tapauksessa pinnoite on kestänyt vaikeissa olosuhteissa hyvin, ja sen seurauksena kesällä 2017 pinnoitteella tehtiin ensimmäiset isot kaupalliset ruiskutukset. Mikään ei estä käyttämästä samassa kattilassa myös erilaisia pinnoitteita kohteiden ja kulumistyypin mukaan. Korroosio on isoin ongelma tulistimissa, joissa putken pinnan lämpötila on korkeampi ja siten korroosionopeus on suurempi. Tällöin pinnoitteeksi kannattaa valita CorCure TE-46A. Itse kattilassa tietyt kohdat, kuten nuohousaukkojen ympäristöt, ovat enemmän eroosiolle alttiita, ja siellä oikea valinta onkin EroCure TE-7B.

 

Telatek Service Oy on valkometallipinnoitusten edelläkävijä

Telatek Service valmistaa valkometallipinnoitteen valamisen sijaan ruiskuttamalla, ainoana Suomessa. Meillä on vuosikymmenten kokemus sadoista laakeriprojekteista mm. energia-, kaivos- ja puunjalostusteollisuudessa. Tehokkaat menetelmämme kehittyvät jatkuvasti. Kokonaisprojektimme on aina laadukas, täsmällinen ja kohteen mukaan räätälöity. Ruiskutusmenetelmä maksimoi tartuntalujuuden ja sopii esimerkiksi liukupalojen, radial- ja säteislaakereiden, epäkeskoakseleiden ja monien muiden kohteiden pinnoittamiseen.

Lue lisää: telatek.fi