Ilmastotavoitteet vaativat fossiilisista polttoaineista luopumista mahdollisimman pian. Tähän tarvitsemme kaikkia uusiutuvan energian lähteitä, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan aurinko- ja tuulienergiaa, vesivoimaa, geotermistä energiaa ja bioenergiaa.

Aurinkoenergiaa hyödynnetään sekä passiivisesti että aktiivisesti esimerkiksi aurinkopaneeleita ja aurinkokeräimiä käyttämällä. Tuuli- ja vesivoimaa käytetään sähkövoiman tuotannossa. Bioenergia soveltuu sähköntuotantoon, liikennepolttoaineeksi sekä lämmön ja kaukokylmän tuotantoon.

 

Puu Suomen tärkein energianlähde

Uusiutuvan energian käyttöä puoltavat monet seikat.

– Uusiutuvia energianlähteitä käyttämällä kasvihuonepäästöjä syntyy tyypillisesti vähemmän kuin fossiilisista energianlähteistä tai niitä ei ole lainkaan. Lisäksi uusiutuvat energianlähteet ovat tyypillisesti kotimaisia energianlähteitä kaikkialla maailmassa. Niiden käyttö parantaa energiaturvallisuutta ja työllisyyttä, Laurikka sanoo.

Puuenergian osuus Suomessa kaikesta energiasta oli 27 % alkuvuonna 2016. Bioenergian osuus kaikesta uusiutuvasta energiasta Suomessa on yli 80 %.

– Puu on Suomen tärkein energianlähde. Se on tärkeämpi kuin öljy, kivihiili tai mikään muu yksittäinen energianlähde.

 

Bioenergia monipuolinen energiaresurssi

Bioenergian käyttöä aiotaan kasvattaa Suomessa 35 % vuoteen 2030 mennessä. Bioenergiaan liittyy Suomessa myös merkittävää laitevalmistusta.

– Huomattava osa teollisuuden tarvitsemasta energiasta tuotetaan mustalipeästä metsäteollisuuden tehtailla. Sahanpurua ja puun kuorta poltetaan myös tai puristetaan pelleteiksi. Metsähaketta, kantoja, harvennuspuuta ja teollisuudelle kelpaamatonta puuta hyödynnetään myös.

Liikennepolttoaineet, kuten etanoli (RE85) ja uusiutuva diesel, jota jo nyt sekoitetaan tavalliseen dieseliin, valmistetaan tällä hetkellä pääosin jätteistä. Tulevaisuudessa osuus kasvatetaan 30 %:iin.

Biokaasu on kiertotaloutta tukeva polttoaine, jonka käytöllä kaasuautoissa on paljon mahdollisuuksia. Biokaasu voidaan valmistaa esimerkiksi maatiloilla ottamalla talteen tilojen biojakeita. Biokaasua ja sen tuotannossa syntyvää hyvin tehokasta lannoitetta voidaan käyttää suoraan maatiloilla.

Uusiutuvan energian käytön puolesta puhuu myös energiatuotteista syntyvä miljardien eurojen kauppavaje.

– Suomeen tuodaan energiaa vuosittain 4–8 miljardia euroa enemmän kuin sitä viedään. Valtaosa tuontienergiasta on fossiilista energiaa. Jos korvaamme tuontienergian kotimaisilla polttoaineilla, jää raha hyödyttämään Suomen taloutta. Kotimaiset polttoaineet tuotetaan tyypillisesti haja-asutusalueilla, joilla ne ovat arvokas lisä työllisyyden parantamiseen, toteaa Laurikka.