Maarit Uusitalo

suunnittelupäällikkö, Fingrid Oyj

1. Mitkä ovat Suomen vahvuudet ja tulevaisuus energia-alalla?

Fingrid vastaa sähkön siirtoverkosta Suomessa ja yhteyksistä naapurimaihin. Vahvuutenamme on maailmanluokan siirtovarmuus sekä verkon pitkä- jänteinen kehittäminen. Hyvät yhteydet naapurimaihin mahdollistavat uusiutuvien energialähteiden käytön ja hajautetun tuotannon. Suomessa on hyviä alueita tuulivoiman tuotantoon ja jo aurinkovoimaakin. Tulevaisuudessa sähkön käyttäjiltä edellytetään aktiivisuutta ja palveluntuottajilta innovatiivista järjestelmäkehitystä.


Juha Koskinen

toimitusjohtaja, Leppäkosken Sähkö -konserni

1. Mitkä ovat Suomen vahvuudet ja tulevaisuus energia-alalla?

Tulevaisuuden vahvuutena on monipuolinen, kaksisuuntainen järjestelmä, jossa sähkö-, lämpö- ja kaasuverkoilla on keskeinen rooli eri energiamuotojen hyödyntämisessä ja varastoinnissa. Olemassa oleva infra integroi pienimuotoisen ja hajautetun energiantuotannon ja kulutuksen älykkäiksi kokonaisuuksiksi. Omaa energiajärjestelmäämme ja sen vahvuuksia täydentävät monipuolinen tuotantorakenne ja toimivat yhteydet naapurimaiden verkkoihin.


Reino Huusko

toimitusjohtaja, Loiste-konserni

1. Mitkä ovat Suomen vahvuudet ja tulevaisuus energia-alalla?

Suomessa on vahvaa teknistä osaamista. Uusiutuva energia täydentää perusvoimaa ja torjuu omalta osaltaan ilmastonmuutosta. Tarvitaan yhteistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista, jotta osaaminen voidaan hyödyntää globaalisti. Suomen heikkouksia ovat kaupallistamisen ja liiketoiminnallistamisen osaamisen puute.