Energiaopas

Itämeri on meidän kaikkien vastuulla

Ilmasto ja ympäristöItämeri voi huonosti ja sen rehevöityminen koskettaa myös suomalaisia. Itämeren tilaan voi vaikuttaa monella tapaa, ja usean organisaation liiketoiminnat osuvat suorasti tai epäsuorasti Itämeren tilanteeseen.

Itämeri on meidän kaikkien vastuulla

Bioenergian hyödyntämisessä kehitettävää

EnergiaSahoille tai selluntuotantoon kelpaamattoman kotimaisen metsähakkeen hyödyntäminen uusiutuvana energiana sähkön- ja lämmöntuotannossa lisää huoltovarmuutta, torjuu ilmastonmuutosta ja lisää työllisyyttä. Silti hakkeen hyödyntäminen laahaa hallitusohjelman tavoitteista jäljessä.

Bioenergian hyödyntämisessä kehitettävää

Positiivinen hiilikädenjälki näkyviin

KiertotalousKiertotalous ja elinkaariajattelu tulevat vauhdilla myös kiinteistö- ja rakennusalalle.

Positiivinen hiilikädenjälki näkyviin

Pakkausten ympäristövaikutus positiivinen

KiertotalousPakkauksia pidetään usein väärin perustein turhina tai jopa ympäristön kannalta haitallisina. Todellisuudessa esimerkiksi pakatun ruoan tuotannon ympäristövaikutuksista vain hyvin pieni osa, 1–2 % aiheutuu pakkauksista.

Pakkausten ympäristövaikutus positiivinen

Älykkäät verkot – paikalliset markkinat

EnergiaKuluttajistuminen ja sähkömarkkinoiden potentiaalinen vapautuminen tuovat uusia aktiivisia toimijoita energiabisnekseen ja tekevät sähköverkosta kaksisuuntaisen.

Älykkäät verkot – paikalliset markkinat

Mainettaan parempi metsäteollisuus

Ilmasto ja ympäristöSuomessa puuta käytetään merkittävästi vähemmän kuin sitä kasvaa ja kehittynyt asenneilmapiiri monimuotoisuuden edistämiseksi näkyy uusina luonnonhoito- ja suojeluohjelmina.

Mainettaan parempi metsäteollisuus