Energiaopas

Älykkäät verkot – paikalliset markkinat

EnergiaKuluttajistuminen ja sähkömarkkinoiden potentiaalinen vapautuminen tuovat uusia aktiivisia toimijoita energiabisnekseen ja tekevät sähköverkosta kaksisuuntaisen.

Älykkäät verkot – paikalliset markkinat

Metsänhoidon suositukset – täysi työkalupakki hyvään metsänhoitoon

Ilmasto ja ympäristöKansalaisaloite haluaa kieltää avohakkuut valtion omistamissa metsissä. Onko avohakkuukielto perusteltu ja miten metsiä ylipäätään Suomessa hoidetaan?

Metsänhoidon suositukset – täysi työkalupakki hyvään metsänhoitoon

Kierrätysaste saatava nousemaan

KiertotalousSuomi on jäänyt jälkeen kansallisista ja EU:n kierrätystavoitteista. Niiden saavuttaminen edellyttää muutoksia jätehuoltojärjestelmään.

Kierrätysaste saatava nousemaan

Sivuvirtojen merkitys maataloudessa kasvaa

KiertotalousBiotalous on biomassataloutta, jossa etäisyydet lyhenevät ja paikallisuus kasvaa. Kierrätysravinteet ovat edullisimmillaan lähellä niiden syntypaikkaa. Ne korvaavat fossiilisperäisiä ja neitseellisiä tuotantopanoksia, joiden hinta nousee ja saatavuus heikkenee.

Sivuvirtojen merkitys maataloudessa kasvaa

Itämeri on meidän kaikkien vastuulla

Ilmasto ja ympäristöItämeri voi huonosti ja sen rehevöityminen koskettaa myös suomalaisia. Itämeren tilaan voi vaikuttaa monella tapaa, ja usean organisaation liiketoiminnat osuvat suorasti tai epäsuorasti Itämeren tilanteeseen.

Itämeri on meidän kaikkien vastuulla

Tulostaloudessa tuote ei ole itsetarkoitus

KiertotalousKuljemme kohti tulevaisuutta, jossa tavaran myyminen lakkaa olemasta itsetarkoitus ja liiketoimintaa ohjaa tuotteella saavutettavan ratkaisun myyminen.

Tulostaloudessa tuote ei ole itsetarkoitus