Energiaopas

Eloperäisen jätteen hyötykäyttöä kehitettävä   

KiertotalousSuomessa eloperäisestä jätteestä hyödynnetään nykyisellään vain noin puolet, ja sekin puolikas on valtaosin sekundaarista hyötykäyttöä.

Eloperäisen jätteen hyötykäyttöä kehitettävä   

Sähkömarkkinan murros kaipaa uusia innovaatioita

EnergiaÄlykkäät sähköverkot tekevät markkinasta kaksisuuntaisen. Passiivisista kuluttajista tulee myös tuottajia.

Sähkömarkkinan murros kaipaa uusia innovaatioita

Sivuvirtojen merkitys maataloudessa kasvaa

KiertotalousBiotalous on biomassataloutta, jossa etäisyydet lyhenevät ja paikallisuus kasvaa. Kierrätysravinteet ovat edullisimmillaan lähellä niiden syntypaikkaa. Ne korvaavat fossiilisperäisiä ja neitseellisiä tuotantopanoksia, joiden hinta nousee ja saatavuus heikkenee.

Sivuvirtojen merkitys maataloudessa kasvaa

Yhteiskunnan sähköistäminen on avain päästötavoitteiden saavuttamiseksi

EnergiaSuomi ja monet muut maat ovat Pariisin ilmastosopimuksen kautta sitoutuneet hiilidioksidin nollapäästöihin vuoteen 2050 mennessä.

Yhteiskunnan sähköistäminen on avain päästötavoitteiden saavuttamiseksi

Tulostaloudessa tuote ei ole itsetarkoitus

KiertotalousKuljemme kohti tulevaisuutta, jossa tavaran myyminen lakkaa olemasta itsetarkoitus ja liiketoimintaa ohjaa tuotteella saavutettavan ratkaisun myyminen.

Tulostaloudessa tuote ei ole itsetarkoitus

Nopeita ja vaikuttavia toimia vaaditaan Itämeren pelastamiseen

Ilmasto ja ympäristöItämeren suojelussa on tärkeää keskittyä toimiin, jotka tuottavat aitoja tuloksia. Muuten merta ei saada pelastettua ajoissa.

Nopeita ja vaikuttavia toimia vaaditaan Itämeren pelastamiseen